Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày cà phê Việt Nam
cà phê
(TBTCO) - Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 đã được ấn định từ ngày 8 đến ngày 10/12/2019 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
cà phê việt
(TBTCO) - Tiếp tục chuỗi sự kiện trong Chương trình “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ 2 (ngày 9 đến 11/12 tại thị xã Gia Nghĩa), ngày 10/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội thảo Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam.