Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngày Khoa học và công nghệ
a loi
(TBTCO) - Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5), Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính vừa tổ chức buổi tọa đàm “Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học”.
Viện CHiến lược và chính sách tài chính
(TBTCVN) - Trong những năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH- HĐH) đất nước.
Nganhtaichinh
(TBTCVN) - Các hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Tài chính đã diễn ra tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong nghiên cứu lý luận và công tác xây dựng chính sách của ngành.