Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày lễ lớn
ngay le
(TBTCO) - Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030…
90 năm
(TBTCO) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.
sp
(TBTCO) - Ngày 19/4, tại Quảng Trị, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức trưng bày giới thiệu sách hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trung đoàn; 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
van
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào trong nhân dân.
hh
(TBTCO) - Nhiều hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tôn vinh, biết ơn của Đảng, Nhà nước ta, của các tầng lớp nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915- 1/7/2015).
mít tinh kỷ niệm
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 – 2015.
An toàn giao thông
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ mới có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp nghỉ lễ và thi cử dịp hè năm 2014.