Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày pháp luật
họp báo tại bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.
thủ tục hành chính thuế, ngày pháp luật
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thuế phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
ngày pháp luật
(TBTCO) - Tối 9/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức buổi lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Tại buổi lễ, 5 tập thể, trong đó có Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong triển khai Ngày pháp luật Việt Nam.
tư vấn thuế
(TBTCO) - Ngành Tài chính là một trong các bộ, ngành hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật Việt Nam (9/11). Đây là dịp đẩy mạnh công tác xây dựng, thực hiện và phổ biến pháp luật về tài chính - ngân sách, góp phần đưa chính sách tài chính “gần dân” hơn, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp (DN).
Hải quan Đồng Nai
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có văn bản 5006/TCHQ-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc, cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Hải quan, cao điểm thực hiện hoạt động từ 4/9 đến 10/9/2018.
ngành thuế, ngày pháp luật
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định (số 1480/QĐ-BTC) về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.
nganh
(TBTCVN) - Với phương châm gắn việc phổ biến tuyên truyền pháp luật với nhiệm vụ công vụ, trong những năm qua việc triển khai Ngày Pháp luật tại Bộ Tài chính đã thực sự lan tỏa và trở thành công cụ hữu hiệu góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.
luật thuế
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1572/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2017.