Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngày pháp luật Hải quan 2014
hai quan
(TBTCO) - Trong đó, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động của Ngày pháp luật Hải quan '2014 là từ 4/9 đến 11/9, nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Tài chính 2014, Ngày pháp luật Việt Nam 2014.