Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngày pháp luật Việt Nam
thủ tục hành chính thuế, ngày pháp luật
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thuế phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
tư vấn thuế
(TBTCO) - Ngành Tài chính là một trong các bộ, ngành hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật Việt Nam (9/11). Đây là dịp đẩy mạnh công tác xây dựng, thực hiện và phổ biến pháp luật về tài chính - ngân sách, góp phần đưa chính sách tài chính “gần dân” hơn, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp (DN).
Hải quan Đồng Nai
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có văn bản 5006/TCHQ-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc, cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Hải quan, cao điểm thực hiện hoạt động từ 4/9 đến 10/9/2018.
hải quan khánh hòa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” và “Ngày pháp luật Tài chính”, “Ngày pháp luật Hải quan” năm 2016.
cán bộ hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”, “Ngày Pháp luật Tài chính” và “Ngày Pháp luật Hải quan” (10/9) năm 2015…
hai quan
(TBTCO) - Trong đó, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động của Ngày pháp luật Hải quan '2014 là từ 4/9 đến 11/9, nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Tài chính 2014, Ngày pháp luật Việt Nam 2014.