Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghi án JTC
JTC
(TBTCO) - Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thông báo có quyết định tiếp tục tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt đối với ông Trần Văn Lục (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) kể từ ngày 30/4/2014.