Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
cục-thuế-thái-bình-gia-hạn-nộp-thuế.jpg
(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế Thái Bình cho biết, tính đến cuối tháng 9/2021, trên địa bàn có 890 tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tổng số tiền đề nghị gia hạn là 389,3 tỷ đồng. Trong đó, có 884 doanh nghiệp và 6 hộ kinh doanh đề nghị gia hạn.
tận dụng cơ hội đón sóng dịch chuyển vốn đầu tư.jpg
(TBTCO) - Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế. Theo đó, cần nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái, bền vững, thu hút nguồn đầu tư lớn.
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn, chứng từ, thì tổ chức cung cấp giải pháp về hoá đơn điện tử có quyền và nghĩa vụ nhất định.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) .
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan theo chỉ đạo của Bộ Tài chính để kịp trình Chính phủ trong tháng 9/2021.
may huế
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, tính đến ngày 29/8/2021, cơ quan này đã thực hiện gia hạn cho tổng số 29.744 người nộp thuế với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là hơn 21.335 tỷ đồng.
hhnh
(TBTCO) - Ngày 7/9. Hiệp hội Ngân hàng và đại diện một số cục, vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư 22 và Thông tư 15.
gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
(TBTCO) - Căn cứ số liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) của Tổng cục Thuế, đến ngày 24/8/2021, ngành Thuế đã gia hạn 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất, theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP.
lũ lụt
(TBTCO) - Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về vận động, tài trợ, sau khi trình Chính phủ vào tháng 5/2021, đến nay Bộ Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ theo hướng bổ sung đối tượng áp dụng là các tổ chức có tư cách pháp nhân tham gia vận động, tài trợ cho hoạt động thiện nguyện.
máy tính tiền
(TBTCO) - Quy định máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế là giải pháp có tính khả thi cao, tăng thêm tính công khai, minh bạch, công bằng và bình đẳng với tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, mô hình tổ chức kinh doanh.