Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 08/2015/NĐ-CP
Cán bộ Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - “Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015 và Nghị định 59/2018 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu …” - Phó Tổng cục trưởng Mai XuânThành chia sẻ.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của hoạt động xuất nhập khẩu và các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA)…
binh duong
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần của doanh nghiệp.
Bình Dương
(TBTCO) - Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường việc kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động trong kho ngoại quan theo quy định tại Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.
Cán bộ hải quan kiểm tra niêm phong
(TBTCVN) - “Trung tuần tháng 11/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Nghị định 08) quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan, sau khi tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp (DN); đặc biệt là sự thẩm định của Bộ Tư pháp…
doanh nghiệp đà nẵng
(TBTCO) - Ngày 7/9, Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm tham vấn Điều 41 Luật Hải quan 2014 và Điều 34 Nghị định 08/2015/NĐ-CP về việc kết nối thông tin hàng hóa của doanh nghiệp (DN) kinh doanh cảng biển với cơ quan hải quan.
trang 6
(TBTCVN) - Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đang được Tổng cục Hải quan soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), các bộ, ngành.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, đang tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp (DN) về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương vừa tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 1.200 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, về các quy định thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan mới…