Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 10/2020/nđ-cp
xe ô tô
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan sớm xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải.
đăng kiểm
(TBTCO) - Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ quy định “màu sắc tem định phân biệt xe ô tô kinh doanh vận tải”.
xe công nghệ
(TBTCO) - Sẽ dừng thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ trên xe hợp đồng chở khách dưới 9 chỗ ngồi, đây là quyết định của Bộ Giao thông - Vận tải.
ô tô
(TBTCO) - Nghị định 10/2020/NĐ-CP bổ sung quy định về việc kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước.