Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 103/2028/NĐ-CP
xe cơ giới
(TBTCO) - Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả và những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách giai đoạn vừa qua, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP được kỳ vọng mang lại hiểu quả khi triển khai.