Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 109/2013/NĐ-CP
xử phạt vi phạm về giá
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã đề xuất một số mức xử phạt theo hướng tăng nặng với các hành vi vi phạm pháp luật về giá, phí, lệ phí để tăng cường tính răn đe.