Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 149/2016/NĐ-CP
họp báo giá phí
(TBTCO) - Ông Vũ Khắc Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, 17 khoản phí và lệ phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện từ 1/1/2017 về cơ bản không ảnh hưởng đến thu NSNN, do giá các dịch vụ này hầu hết đều giữ nguyên mức phí như hiện hành.
phí sang giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết đã ban hành 12 thông tư quy định 6 nhóm giá sản phẩm, dịch vụ từ phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.
giá sữa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá. Theo đó, việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.