Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 15
thực phẩm chức năng
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2019, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe nếu không đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) sẽ không được tiếp tục sản xuất.
kiểm tra
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đề nghị phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kiếm tra, thông quan hàng hóa, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Nghị định 15), đặc biệt là các chứng từ liên quan.
kt
(TBTCO)-Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thực phẩm đã được cắt giảm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp (DN), nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát ATTP.
Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra
(TBTCVN) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến tháng 2/2018 các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 79/87 văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành (KTCN - chiếm 91%), theo mục tiêu nêu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg.
hải quan lào cai
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản hỏa tốc hướng dẫn các cục hải quan địa phương tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN), trong việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Nghị định 15) về quản lý an toàn thực phẩm.
hải quan kiểm tra hàng nhập khẩu
(TBTCO) - Chiều 9/3, Tổng cục Hải quan đã thông tin gửi cơ quan báo chí phản hồi chính thức trước một số thông tin phản ánh về vướng mắc liên quan đến thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (ngày 2/2/2018) về quản lý an toàn thực phẩm.
hoi nghi
(TBTCO) - Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng việc thực thi Nghị định 15 sẽ giảm trên 90% chi phí hành chính, giúp tiết kiệm 10 triệu ngày công, 3.700 tỷ đồng. Trên hết, Nghị định đã thể hiện sự thay đổi tư duy quản lý, quyết tâm cao độ của Chính phủ và Bộ Y tế trong việc cải cách.
phu gia
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
t7
(TBTCVN) - Trong hai ngày từ 24- 25/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Sửa đổi Nghị định 15 về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ nhằm trao đổi, lấy ý kiến về các vấn đề Tách rõ khâu thẩm định chủ trương cấp bảo lãnh, bảo lãnh cho doanh nghiệp