Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 177/2013/NĐ-CP
giá sữa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá. Theo đó, việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.
 giá sữa, quản lý giá sữa
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ ký ban hành, việc quản lý, thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ được chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương.
quỹ bình ổn giá điện
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ nội dung lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng điện bán lẻ và thóc, gạo tẻ thường.
ổn
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo, chuẩn bị trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 177/2013/NĐ-CP (NĐ 177) của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Giá.
giá sữa
(TBTCO) - Thẩm quyền quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ chính thức chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương, khi dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành.
Nước ngầm
(TBTCO) - Trong thời gian qua, mặc dù giá xăng dầu giảm mạnh nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn chưa kịp thời điều chỉnh giảm giá cước vận tải gây bức xúc trong dư luận xã hội.