Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 187/2013/NĐ-CP
Giấy phép
(TBTCO) - VCCI cho rằng dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế đã quy định thêm một thủ tục xin phép, không phù hợp với Nghị định 187/2013/NĐ-CP và cả Luật Đầu tư.
Nghị định 187/2013/NĐ-CP
(TBTCO) - Cấm xuất khẩu gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ thuộc các trường hợp gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ rừng tự nhiên trong nước… Đồng thời cấm xuất khẩu các loài thủy sản có tên trong Danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu như trai ngọc, cá anh vũ, cá hô, cá heo, cá voi, rùa biển, rùa da, đồi mồi, rùa đầu to…
hải quan
(TBTCO) - Nghị định 187 có hiệu lực từ 20/2/2014 nhưng thực tế gần 1 năm nay vẫn còn không ít bộ, ngành chưa công bố danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, trong đó có Bộ NN&PTNT; Y tế; Văn hóa, thể thao và du lịch; Tài nguyên và Môi trường.
danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và công bố các danh mục hàng hóa cấm XK, cấm NK, danh mục hàng hóa XK, NK theo giấy phép, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền và trách nhiệm ban hành.