Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 20
may huế
(TBTCO) - Nghị định 68/2020/NĐ-CP được ban hành đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ các chuyên gia. Theo đánh giá, việc nâng mức khống chế chi phí lãi vay lên 30%, nhất là trong bối cảnh hậu Covid-19, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) phát triển.
may huế
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết. Nghị định 68 cho phép nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để quản lý thuế đối với giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế cho biết đã xây dựng một nghị định mới thay thế Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đang xem xét việc hồi tố đối với khoản thuế mà doanh nghiệp đã khai từ năm 2017 - 2018.
Dự thảo sửa đổi Nghị định 20: Không có cơ sở pháp lý để áp dụng hồi tố
(TBTCO) - Vừa qua, một số ý kiến cho rằng, việc nâng chi phí lãi vay lên 30% chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2019 theo dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 20 năm 2017 đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà cần được áp dụng từ năm 2017.
DN
(TBTCVN) - Liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, nhiều doanh nghiệp (DN) bày tỏ mong muốn được áp dụng hồi tố cho cả các khoản thuế đã đóng trước đây, theo mức điều chỉnh khống chế lãi vay là 30%.
Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 tại Cục Thuế Hà Nội.
(TBTCVN) - Bộ Tài chính cho biết, khó áp dụng hồi tố đối với quy định nâng chi phí lãi vay lên 30% cho doanh nghiệp, vì không có cơ sở pháp lý, cũng như dễ xảy ra tiêu cực.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Trước những ý kiến cho rằng việc nâng chi phí lãi vay 30% chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2019 theo dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà cần được áp dụng từ năm 2017, Bộ Tài chính cho rằng khó áp dụng hồi tố đối với quy định này.
Tập đoàn Than khoáng sản có lợi thế vay vốn hơn các DN thành viên hoặc các DN tư nhân.
(TBTCVN) - Việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP (NĐ 20) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết cần đảm bảo được mục tiêu chống chuyển giá, tạo sân chơi bình đẳng giữa các DN và tạo điều kiện cho hệ thống tài chính phát triển lành mạnh.
Dự kiến nâng trần chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên 30%
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8, Nghị định 20 năm 2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này sẽ được trình Chính phủ ngay trong tháng 12 để áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2019.