Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 202
phan bon
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 245/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón và Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.
nghi dinh 202
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, trong thời gian tới sẽ cân nhắc và tiến tới thực hiện mạnh tay việc rút giấy phép sản xuất, kinh doanh vĩnh viễn đối với DN sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng.