Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 41 của chính phủ
cục-thuế-bắc-ninh.jpg
(TBTCO) - Thống kê của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, tính đến hết ngày 30/7, trên địa bàn có 2.030 doanh nghiệp, tổ chức nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền đề nghị gia hạn hơn 1.099 tỷ đồng.
cục-thuế-thái-nguyên.jpg
(TBTCO) - Thông tin nhanh từ Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, đến hết ngày 24/7 trên địa bàn đã có 1.794 doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân nộp giấy đề nghị gia hạn, với số thuế đề nghị gia hạn là 477 tỷ đồng.
cục-thuế-phú-yên.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, tính đến hết ngày 24/7, trên địa bàn có 1.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp giấy đề nghị được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, với tổng số tiền đề nghị gia hạn là hơn 120,6 tỷ đồng.