Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 42
khai thác thủy sản
(TBTCO) - Đây là quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành.
lua3
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho 9 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2013, theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP.
trong lua
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định cấp bổ sung số tiền 52,399 tỷ đồng cho các tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 theo nghị định 42/NĐ-CP.
bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa duyệt chi tổng số tiền 1.647,865 tỷ đồng, cho 63 tỉnh, thành cả nước thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.
phát triển đất trồng lúa
(TBTCO) - Bộ Tài chính duyệt chi số tiền hơn 460 tỷ đồng cho quản lý sử dụng đất trồng lúa trong 2 năm 2012, 2013 tại 13 tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Khánh Hòa, Đắk Nông, Gia Lai, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang và Sóc Trăng.
mẹ việt nam anh hùng
(TBTCO) - Tại khoản 2, Điều 69 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng phong tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, do địa phương chi.
lua BC15
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định tạm ứng số tiền trên từ ngân ách trung ương cho tỉnh Tuyên Quang (tương ứng 70% phần kinh phí dự kiến hỗ trợ) để tỉnh có nguồn hỗ trợ giống lúa BC15 bị trổ lép và hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với diện tích lúa BC15 bị trổ lép.
(TBTCO) - Đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời UBND tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ kinh phí chống triều cường ảnh hưởng trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật và đời sống nhân dân khu vực phía Nam Quốc lộ 1A.