Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 42/2012/NĐ-CP
lua3
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho 9 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2013, theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP.
trong lua
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định cấp bổ sung số tiền 52,399 tỷ đồng cho các tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 theo nghị định 42/NĐ-CP.
lua BC15
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định tạm ứng số tiền trên từ ngân ách trung ương cho tỉnh Tuyên Quang (tương ứng 70% phần kinh phí dự kiến hỗ trợ) để tỉnh có nguồn hỗ trợ giống lúa BC15 bị trổ lép và hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với diện tích lúa BC15 bị trổ lép.
(TBTCO) - Đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời UBND tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ kinh phí chống triều cường ảnh hưởng trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật và đời sống nhân dân khu vực phía Nam Quốc lộ 1A.