Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 49/2010/NĐ-CP
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp số tiền trên, bổ sung có mục tiêu năm 2013 cho ngân sách 5 tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa và Bến Tre để thực hiện chính sách cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2013-2014.
(TBTCO) - Số tiền này vừa được Bộ Tài chính cấp bổ sung cho tỉnh theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến 2014-2015.