Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 57/2019/NĐ-CP
hội nghị
(TBTCO) - Hơn 130 doanh nghiệp (DN) có kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK), có số nộp ngân sách lớn đã tham gia hội nghị hướng dẫn chính sách thuế mới, đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho DN XNK, do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức ngày 19/8/2019.
hải quan quảng nam
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể cách khai mã Biểu thuế trên tờ khai hải quan điện tử và các mức thuế suất được hưởng theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP (NĐ 125), Nghị định 57/2019/NĐ-CP (NĐ 57) để thực hiện CPTPP.
Cán bộ hải quan kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng hóa các lô hàng xuất khẩu.
(TBTCVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP (Nghị định 57), kèm theo Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), được thực hiện từ 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022.