Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 59/2018/NĐ-CP
hai
(TBTCO) - Ngày 26/7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan có hiệu lực từ ngày 5/6/2018 cho các thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Cán bộ Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.
(TBTCVN) - “Việc triển khai Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) và các thông tư hướng dẫn kể từ 5/6/2018 bước đầu đã giúp cơ quan hải quan và doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) được thuận lợi.
chính sách hải quan
(TBTCO) - Trong 6 tháng cuối năm 2018, Tổng cục Hải quan sẽ tích cực nâng cao chất lượng và tiến độ xây dựng, hoàn thành khoảng 13 văn bản đề án nghị định, quyết định, thông tư trình cấp trên ban hành...
hải quan nội bài
(TBTCO) - Sau một tháng triển khai (từ 5/6/2018), Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) và các thông tư hướng dẫn, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đã được Tổng cục Hải quan chủ động tiếp thu, tháo gỡ...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Cơ quan hải quan sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, chống tiêu cực nội ngành; lắng nghe, chia sẻ, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp (DN), theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ…
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Ngày 12/6, Hải quan Bình Dương tổ chức tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp (DN) Nhật Bản nhằm phổ biến, hướng dẫn thực thi Nghị định 59/2018/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các thông tư hướng dẫn, có hiệu lực kể từ ngày 5/6/2018.
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Kể từ ngày 5/6, Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Nghị định 08) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan chính thức có hiệu lực. Nghị định có những điểm mới, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị giới thiệu Luật Quản lý ngoại thương và các nghị định quy định chi tiết thi hành; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thực hiện.
Cán bộ Hải quan sân bay Nội Bài giám sát hàng hóa XNK. Ảnh: Hải Anh
(TBTCVN) - Nghị định 59/2018/NĐ-CP (NĐ 59), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP (NĐ 08) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (có hiệu lực từ 5/6/2018).