Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 60/2015/NĐ-CP
mở room
(TBTCO) - Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán. Điểm quan trọng nhất được kỳ vọng tạo cú hích cho TTCK chính là các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room). Vậy, cụ thể room đã được mở thế nào?