Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 85/2019
Khánh Hòa
(TBTCO) - Nhằm tạo sự thống nhất trong việc thực thi quy định kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP (Nghị định 85), Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện…
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: HỮU THỌ
(TBTCVN) - Năm 2019, Việt Nam đạt mức kim ngạch xuất nhập khẩu với con số kỷ lục gần 517 tỷ USD, nhưng cũng trong năm này lại nổi lên những sự vụ thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận về hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.
Nha trang
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên Cổng thông tin một cửa quốc gia…
hoa tươi
(TBTCO) - Chức năng, nguyên tắc vận hành và các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.