Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 89/2006/NĐ-CP
ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu
(TBTCO) - Không xử phạt việc nhãn gốc hàng hóa không thể hiện đầy đủ nội dung nhưng chủ hàng hóa phải bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
thủ tục hải quan hàng nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương có công văn hướng dẫn cụ thể đối với một số trường hợp vướng mắc của hải quan địa phương và doanh nghiệp liên quan đến ghi nhãn xuất xứ trên hàng hóa xuất khẩu.