Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu các cục thuế tuyên truyền và cập nhật các quy định của dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất của Bộ Tài chính, qua đó chủ động triển khai thực hiện khi nghị định được ban hành.