Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 67
xang dau
(TBTCO) - Phạt tối đa 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm về tìm kiếm, thăm dò dầu khí; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về kê khai giá hoặc đăng ký giá bán xăng dầu trong nước với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
ts
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
thuoc la
(TBTCO) - Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
bh thuy san
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
chống buôn lậu
(TBTCO) - Từ 10/7 tới, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) có quyền phạt tiền đến 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí.
tauca1
(TBTCVN) - Công tác bồi thường bảo hiểm (BH) theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (NĐ 67) đã được tiến hành khẩn trương, kịp thời.
tauca
(TBTCVN) - Sau gần 2 năm triển khai chính sách bảo hiểm (BH) theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (NĐ 67) được ngư dân hưởng ứng tham gia,
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2015 hơn 19 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2015, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP cho 10 địa phương.
tàu đánh bắt xa bờ
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế các địa phương về chính sách thuế GTGT cho tàu khai thác hải sản, tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ.