Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định số 67/2010/nđ-cp
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2015 hơn 19 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2015, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP cho 10 địa phương.
biet de lam dung
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung trên 2,2 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP.
huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung 890,57 triệu đồng để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho 8 địa phương, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP và công văn số 4711-CV/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương.
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 67 và NĐ 13).