Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định số 82/2014/NĐ-CP
điện lực
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).