Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định thư 7
BT
(TBTCO) - Hai nội dung chưa được quy định trong luật hiện hành về hàng quá cảnh mà Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 17/9 là về bảo lãnh, đặt cọc tiền thuế và cơ chế ưu tiên với doanh nghiệp thực hiện quá cảnh hàng hoá.
hq
(TBTCVN) - Nghị định quá cảnh hải quan ASEAN sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn là cơ sở để Việt Nam thực hiện các điều ước cam kết tạo thuận lợi thương mại với các quốc gia thành viên ASEAN...
TV
(TBTCO) - Nội dung chính của Nghị định thư 7 gồm 12 Điều và 02 Phụ lục về hàng hóa cấm/ hạn chế quá cảnh và Phụ lục kỹ thuật. Đây là các cam kết, quy định cải cách về mặt phương thức và hình thức quản lý đối với các giao dịch quá cảnh.