Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Nếu được thông qua, Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015.