Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghỉ hưu
lộ trình nghỉ hưu
(TBTCO) - Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1/1/2021 theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.
tuoi nghi huu
(TBTCO) - Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1/1/2021 theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.
tuổi nghỉ hưu
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.
nhật bản
(TBTCO) - Chuỗi bán lẻ điện tử Nojima (Nhật Bản) sẽ cho phép nhân viên làm việc tới 80 tuổi, thay vì mức tuổi nghỉ hưu 65 tuổi hiện tại.
tuổi nghỉ hưu
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đưa ra xin ý kiến dự thảo nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.
lao động
(TBTCO) - Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối nữ.
thứ trưởng, nghỉ hưu
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính và bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2020.
lao động nhật bản
(TBTCO) - Ngày 4/2, nội các Nhật Bản đã thông qua các dự thảo luật kêu gọi các doanh nghiệp cho người lao động làm việc đến 70 tuổi.
ĐND
(TBTCO) - Theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20/11, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ năm 2021. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 3 triệu người lao động trong lĩnh vực độc hại, ở vùng khó khăn…, thuộc diện được nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu thông thường.