Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết
n
(TBTCO) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc vừa ký ban hành Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV về việc “Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)”.
bat
(TBTCVN) - Ngày 15/8 tới đây, Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42/2017/QH14) sẽ chính thức có hiệu lực.
nha o nguoi co cong
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
ra soat
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.
Nghị quyết trung ương 5
(TBTCO) - Sáng ngày 21/7, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho các đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ thuộc Bộ Tài chính.
HĐND Hà Nội
(TBTCO) - HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP. Hà Nội.
thủ tướng
(TBTCO) - Hôm nay (29/6), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.
nq 19
(TBTCO) - Đây là khẳng định của nhiều đại biểu tham dự hội thảo “Thực thi Nghị quyết 19 Cải cách các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm” mới diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
qh
(TBTCVN) - Ngày 21/6, sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 3.