Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
quốc hội thông qua nghị quyết ngân sách trung ương
(TBTCO) - Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2020 của Quốc hội, các nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định, phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán được giao, NSTW không hỗ trợ.
Sẽ trích phần trăm tăng thu để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020;
(TBTCVN) - Chiều 12/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 với tỷ lệ tán thành hơn 93%.
thông qua nghị quyết
(TBTCO) - Sáng 11/11, với 88,2% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, QH quyết định GDP năm 2020 tăng khoảng 6,8%.
Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
(TBTCVN) - Chiều 7/11, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thu hồi nợ đọng thuế của Tổng cục Thuế họp với 15 cục thuế có số thu lớn và số nợ thuế cao.
Chính phủ tiếp tục có giải pháp cân đối thu, chi cụ thể để hạn chế bội chi ngân sách.
(TBTCVN) - Thời gian qua, Chính phủ (Bộ Tài chính) đã thực hiện các cân đối lớn về tài chính - ngân sách, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, kết quả bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã giảm mạnh, đảm bảo bội chi thấp hơn giới hạn Quốc hội cho phép.
Bộ Tài chính: Nhiều giải pháp hữu hiệu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 113 năm 2015 và nghị quyết chất vấn tại các kỳ trước, Quốc hội khóa XIV, trong đó khẳng định, Bộ đã có những giải pháp hữu hiệu nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Xóa nợ để giải quyết tồn đọng, triển khai thông suốt luật mới
(TBTCO) - Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách, tại phiên thảo luận hội trường ngày 1/11/2019.
cao quốc hưng
(TBTCO) - Liên quan đến 1,8 triệu tấn nhôm có nguy cơ giả xuất xứ hàng hóa, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ ban hành nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chống gian lận thương mại.
Quốc hội
(TBTCO) - Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành việc Quốc hội ban hành nghị quyết chung về công tác tư pháp, trên cơ sở kế thừa các nghị quyết trước đây; đồng thời, điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.