Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết
quy hoạch
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Để triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng thu nộp NSNN, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 03, chỉ đạo Tổng cục Thuế thành lập ban chỉ đạo ngay trong tháng 4.
kt
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
tt
(TBTCO) - Dự báo diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khó lường. Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thận trọng, không được chủ quan nhưng không bi quan; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện “mục tiêu kép”.
tdc
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép UBND TP Hồ Chí Minh (HCM) áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
tịnh biên
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) đang tiến hành xử lý vụ việc có dấu hiệu xuất lậu hơn 164.600 chiếc khẩu trang y tế sang Campuchia, vi phạm Nghị quyết 20/NQ-CP (khẩu trang là mặt hàng phải có giấy phép khi xuất khẩu…)
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 quy định Doanh nghiệp phải hoàn trả khoản tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Song song với việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, Cục Thuế Hà Nam còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế như ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế, rà soát cắt giảm thủ tục rườm rà…, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thực hiện pháp luật thuế được thuận lợi.
Hà Tiên
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên, Hải quan Kiên Giang chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng bắt giữ vụ xuất lậu gần 10.000 chiếc khẩu trang là mặt hàng phải có giấy phép theo chỉ đạo tại Nghị quyết 20/NQ-CP (ngày 28/2) của Chính phủ.