Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết
eurocham
(TBTCO) - Những nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã được cộng đồng DN và các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu so với ASEAN4 và ASEAN6 thì Việt Nam vẫn cần phải cải thiện hơn nữa....
thủ đô
(TBTCO) - HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2017.
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
giá sữa
(TBTCO) - Tại Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 vừa được ban hành, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến hết quý I năm 2017.
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.
nghị quyết trung ương 4
(TBTCO) - Nghị quyết TW 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.
kinh tế - xã hội
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
c
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đo thời gian thông quan/giải phóng hàng đợt 2 tại tất cả các chi cục hải quan trực thuộc, đảm bảo kết quả chính xác, phục vụ hiệu quả công tác thống kê và là cơ sở ghi nhận tiến trình cải cách, hiện đại hóa của đơn vị.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 29/12, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg và 8 tháng thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).