Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết 02
hải quan
(TBTCO)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã được Tổng cục Hải quan cùng các bộ, ngành thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 01/01/2019) với 198 thủ tục hành chính được kết nối…
thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Ninh Bình đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Song song với việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, Cục Thuế Hà Nam còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế như ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế, rà soát cắt giảm thủ tục rườm rà…, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thực hiện pháp luật thuế được thuận lợi.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch hành động nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...
NQ02
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
VCCI
(TBTCO) - Môi trường kinh doanh của Việt Nam được các doanh nghiệp (DN) đánh giá là đang chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, tín dụng, đăng ký thành lập DN và tiếp cận điện năng... Tuy nhiên, thực tế vẫn có những lĩnh vực không có cải cách nào.
n
(TBTCO) - Kết quả PCI 2018 tỉnh Quảng Ninh đứng đầu cả nước đã khẳng định quyết tâm, sự nỗ lực bền bỉ của tỉnh này trong việc tạo dựng thương hiệu, hình ảnh môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn.
thủ tướng nguyễn xuân phúc
(TBTCO) - Khác với các năm trước, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 dự kiến sẽ được đánh số 02, ngay sau Nghị quyết 01 của Chính phủ, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “bứt phá đầu tiên là thể chế”.
cách mạng 4.0
(TBTCO) - Ngày 9/3/2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.