Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết 02/NQ-CP
hải quan
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 172/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Thủ tục hành chính thuế được các cục thuế niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế.
(TBTCVN) - Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, hướng tới một nền hành chính công hiện đại, ngành Thuế đã và đang tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện.
hải quan
(TBTCO)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã được Tổng cục Hải quan cùng các bộ, ngành thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 01/01/2019) với 198 thủ tục hành chính được kết nối…
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Song song với việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, Cục Thuế Hà Nam còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế như ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế, rà soát cắt giảm thủ tục rườm rà…, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thực hiện pháp luật thuế được thuận lợi.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch hành động nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...
goi tin dung 30.000 ty
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu ban hành ngày 7/1/2013, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được triển khai từ ngày 1/6/2013, đến nay đã được phân nửa chặng đường.
Thêm trường hợp được giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.