Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết 19
trang 5
(TBTCVN) - “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, đặt ra nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh,
thủ tuong
(TBTCO) - Không chỉ tăng tốc trong việc thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mà tầm nhìn, tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng trong vấn đề này cũng có nhiều điểm mới.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 19 môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn của Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Môi trường kinh doanh, thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương khẳng định,thực hiện Nghị quyết 19-CP, Bộ Tài chính là bộ tham gia tích cực nhất, chủ động nhất và hiệu quả nhất.
nghị quyết
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
eurocham
(TBTCO) - Những nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã được cộng đồng DN và các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu so với ASEAN4 và ASEAN6 thì Việt Nam vẫn cần phải cải thiện hơn nữa....
Tài chính
(TBTCO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để công tác này đạt hiệu quả thiết thực hơn.
c
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đo thời gian thông quan/giải phóng hàng đợt 2 tại tất cả các chi cục hải quan trực thuộc, đảm bảo kết quả chính xác, phục vụ hiệu quả công tác thống kê và là cơ sở ghi nhận tiến trình cải cách, hiện đại hóa của đơn vị.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 29/12, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg và 8 tháng thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Thống kê đến 25/10, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu nộp ngân sách đạt hơn 37.664 tỷ đồng, đạt hơn 77% chỉ tiêu dự toán, tăng khoảng 3,9% so với cùng kỳ…