Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết 19
Hải quan
(TBTCO) - Ngày 12/11, Tổng cục Hải quan phối hợp Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội nghị phổ biến Thông tư số 81/2019/TT-BTC và chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ thực hiện chỉ đạo tại các Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm biên chế cần đi vào thực chất hơn để tiếp tục giảm chi ngân sách.
(TBTCVN) - Những năm gần đây, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên phải phù hợp với tiến độ và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.
v
(TBTCO) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của tỉnh Quảng Ninh về sắp xếp lại bộ máy chính quyền, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rõ rệt. Đó là bộ máy chính quyền được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
CIEM
(TBTCO) - Cải thiện môi trường kinh doanh không chỉ ở hành pháp mà phải gắn với cải cách tư pháp, cụ thể bằng việc cải thiện hai chỉ số quan trọng trong nền kinh tế thị trường là chỉ số phá sản doanh nghiệp và chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng.
Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
(TBTCVN) - Năm 2018 đã đánh dấu một năm đạt được nhiều kết quả tích cực từ các chương trình và nỗ lực của Đảng, Chính phủ về cải cách kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (DN) tư nhân.
thủ tướng nguyễn xuân phúc
(TBTCO) - Khác với các năm trước, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 dự kiến sẽ được đánh số 02, ngay sau Nghị quyết 01 của Chính phủ, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “bứt phá đầu tiên là thể chế”.
hải quan đà nẵng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tại Quyết định số 2465/QĐ-BTC là 293.000 tỷ đồng.
cchc
(TBTCO) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát của Mặt trận tổ quốc đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - “Thời gian thông quan hàng nhập khẩu tại Hải quan Quảng Ninh đã giảm còn 28 giờ, thấp hơn 13 giờ; xuất khẩu chỉ còn 6 giờ, thấp hơn 33 giờ so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính”.