Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết 30a
Giảm nghèo
(TBTCO) - Qua 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình 135, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có xã nào hoàn thành mục tiêu của chương trình. Vì vậy, giai đoạn 2016 – 2020 cần xác định Chương trình Giảm nghèo là trung tâm, Chương trình xây dựng Nông thôn mới là hỗ trợ.
viettel
(TBTCO) - Sáng ngày 9/2/2015, tại xã ĐakRông (huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị), Tập đoàn Viễn thông Quân đội công bố chương trình Viettel hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ, giai đoạn 2014-2016.
cho vay ho ngheo
(TBTCO) - Kể từ ngày 2/10, các hộ nghèo được nâng mức vay vốn ưu đãi với lãi suất 0% từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng cho một lần vay, thời gian áp dụng ưu đãi cung được nâng từ 2 năm lên 3 năm.
các huyện nghèo
(TBTCO) - Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chưa xem xét bổ sung tiếp các huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a.