Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết 30a của Chính Phủ
viettel
(TBTCO) - Sáng ngày 9/2/2015, tại xã ĐakRông (huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị), Tập đoàn Viễn thông Quân đội công bố chương trình Viettel hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ, giai đoạn 2014-2016.