Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết 35/NQ-CP
Bộ Tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính tiếp tục lắng nghe ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp (DN) nhằm tháo gỡ vướng mắc về thuế, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy DN phát triển, theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020…
d
(TBTCO) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo của tỉnh Quảng Ninh.
thu phi
(TBTCO) - Đến thời điểm này, đã có 35 trạm thu phí BOT đã thực hiện giảm giá vé cho phương tiện theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
chế biến tôm
(TBTCO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng hạn mức hỗ trợ là 560 tỷ đồng.
Hải quan
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP trong thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, giải pháp quyết liệt, đạt nhiều kết quả tốt. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia.
VCCI
(TBTCO) - “Doanh nghiệp phải nằm chờ 3 ngày để xin gặp lãnh đạo tỉnh nhưng không được tiếp, thế thì tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp nằm ở đâu trong tư duy lãnh đạo, cán bộ công chức địa phương?"
cai
(TBTCVN) - Chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017.
doanh nghiep
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 28/10, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo giới thiệu việc áp dụng quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK), nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.