Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết 63
23
(TBTCVN) -Trong những thời điểm khó khăn, tinh thần vượt khó của người Việt lại được khơi dậy mạnh mẽ để chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả kẻ thù dịch bệnh. Nguồn năng lượng đang lan tỏa từ những chính sách kịp thời - thông qua “mạch máu” là hệ thống ngân hàng - truyền sức mạnh đến từng DN, người dân.
bidv
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa cho biết sẽ thực hiện giảm lãi suất cho vay cho một số đối tượng.
Biểu đồ: Hồng Vân
(TBTCVN) - Chính phủ sẵn sàng hai kịch bản, kiên định một niềm tin nền kinh tế năm 2021, trong phong ba, vẫn sẽ cán đích thành công.
nghị quyết 63
(TBTCO) - Chính phủ vừa có Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
bảo hiêm hưu trí tự nguyện
(TBTCVN) - Hơn 254 tỷ đồng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện tính đến hết tháng 8/2015 là con số khá khiêm tốn so với doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết đầu tư…
nghị quyết 63
(TBTCO) - Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của DN, trong đó có DN bảo hiểm, đã tạo cơ hội cho DN bảo hiểm phát triển sản phẩm, ổn định, phát triển đội ngũ đại lý ngày càng có chất lượng cao.
bảo hiểm hưu trí tự nguyện
(TBTCO) - Gần 1 năm sau khi “nổ phát pháo” đầu tiên, bảo hiểm hưu trí tự nguyện mới chỉ đạt mức doanh thu khiêm tốn 750 tỷ đồng. Nghị quyết 63 về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN vừa được Chính phủ ban hành, đang mở ra cơ hội "tăng tốc" cho loại hình bảo hiểm này.
; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện.
(TBTCO) - Nghị quyết số 63/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã gỡ vướng cho DN bảo hiểm, tạo cơ hội cho DN triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện và các sản phẩm bảo hiểm nhóm, bảo hiểm sức khỏe... cũng như tạo thuận lợi cho đại lý bảo hiểm trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân.