Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết kinh tế xã hội
BQ
(TBTCO) - Sáng 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được xác định là 6,6 - 6,8%.
nghi quyet kinh te - xa hoi
(TBTCO) - Với 85,02% đại biểu tán thành, chiều 7/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
QH
(TBTCO) - Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Các mục tiêu tổng quát của năm 2016 được nêu trong Nghị quyết là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015...