Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị quyết quản lý đất đai
đất đai
(TBTCO) - Quốc hội yêu cầu Chính phủ đổi mới chính sách tài chính về đất đai và giá đất theo hướng hiệu quả, bền vững. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế thông qua chính sách thuế theo hướng người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng thì phải chịu thuế cao.