Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết số 108/NQ-CP
bất-động-sản.jpg
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tin này được cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp mong đợi để kịp thời tháo “nút thắt".