Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết số 13/NQ-TW
Thủ tướng
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải cần tập trung chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực đầu tư trong đó có nguồn vốn ngân sách ngoài xã hội, đồng thời với nguồn lực ngân sách của Chính phủ để đến năm 2020 có hơn 2.000km đường cao tốc.