Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết số 19/NQ-CP
ngành thuế phú thọ
(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng cho biết, hàng năm, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đều ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, tích cực cải cách thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế ghi nhận.
DN ha noi
(TBTCO) - Đây là một trong những bước cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) đem lại hiệu quả thiết thực đối với doanh nghiệp (DN).