Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết trung ương 4
thủ tuong
(TBTCO) - Sáng 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.
n
(TBTCO) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc vừa ký ban hành Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV về việc “Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)”.
TBT phat bieu khai mac 2.jpg
(TBTCO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên các lĩnh vực.
nghị quyết trung ương 4
(TBTCO) - Nghị quyết TW 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.
ban cán sự Bộ Tài chính
(TBTCO) - Ngày 27/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
(TBTCO) - Đó là tinh thần báo cáo của Đảng ủy cơ quan KBNN trung ương, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, sáng ngày 4/9, tại trụ sở KBNN.