Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị quyết xử lý nợ thuế
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để kịp thời xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội, Cục Thuế Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết do cục trưởng cục thuế làm trưởng ban. Bên cạnh đó, cục thuế cũng chỉ đạo đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện ngay từ 1/7/2020.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Nghị quyết số 94/2019/QH14 quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Vậy những đối tượng nào được khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế?
cục thuế thái nguyên
(TBTCO) - Để triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng thu nộp NSNN, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 03, chỉ đạo Tổng cục Thuế thành lập ban chỉ đạo ngay trong tháng 4.
CCT Dong Da
(TBTCVN) - Nghị quyết xử lý nợ đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Nghĩa - Chủ nhiệm CLB Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
Nâng tầm chống chuyển giá trong dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
(TBTCO) - Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội vừa phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo góp ý về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi và Nghị quyết xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách.
Sẽ kiểm tra, giám sát chặt các trường hợp xóa nợ thuế
(TBTCO) - Theo dự thảo Nghị quyết xử lý nợ thuế, dự kiến sẽ xóa hơn 27.700 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp xóa nợ sẽ được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo công bằng, minh bạch.