Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghĩa vụ tài chính về đất đai
chi cục thuế tp.uông bí
(TBTCO) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị liên quan để kết nối các thủ tục hành chính liên quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
nhà đất
(TBTCO) - Qua báo cáo và khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn tại một số địa phương cho thấy, công tác tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế. Có tình trạng sử dụng đất mà không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước...